ฟิล์มปล่อยที่ละลายน้ำได้

ฟิล์มละลายน้ำเย็น, ฟิล์มละลายน้ำ, polyvinyl alcohol film.