ถุงเก็บน้ำ PVA

ชั้นนำของจีน โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ถุงพลาสติกถุงละลายน้ำได้ย่อยสลายได้ ตลาดสินค้า