ถุงเก็บน้ำที่ละลายน้ำได้

ชั้นนำของจีน ถุงซักรีดแบบใช้แล้วทิ้งถุงซักรีดที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ตลาดสินค้า